Skip to the main content

Contributie seizoen 2020-2021

Enkele weken geleden hebben wij jullie een uitnodiging voor de schriftelijke ledenvergadering gestuurd, met het verzoek om te reageren als er op- of aanmerkingen zijn .
Drie leden hebben gereageerd, 2 leden die hun instemming betuigen met de voorstellen en 1 lid dat de contributie wel op het oude bedrag  (€55,-) wil houden en dan de helft naar de Borkel wil sturen omdat we daar ook welkom zijn met de inloopbridge, die hopelijk op termijn weer een herstart kan beleven. Na uitleg van de secretaris, dat de Stichting Vrienden van de Borkel al veel doet, is ook hij akkoord met het voorstel om de contributie voor het seizoen 2020-2021 te halveren.
Wij verzoeken jullie vriendelijk om voor 31 december de contributie van € 27,50 over te maken op rek. nummer NL72RABO0111576695  t.n.v. Alert 05 o.v.v. contributie 2020-2021
Andere artikelen
Speel- en helpschema

Speel- en helpschema

Speel- en helpschema_1e helft ( t/m december 2021)

10/10/2021 - Laurens Jansen
Statuten wijziging

Statuten wijziging

Statuten wijziging: 2011 Ontwerpakte van statutenwijziging Bridgeclub Alert 05 2011 What do...

20/10/2020 - Bestuur
Aanmelden voor Stepbridge

Aanmelden voor Stepbridge

  Aanmelden bij Stepbridge:   lees meer Stepbridge installeren: lees meer      Instructie...

20/10/2020 - TC